Vuokraus- ja toimitusehdot

1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Pepper Catering Oy:n (jäljempänä “Toimittaja”) ja asiakkaan (jäljempänä “Tilaajan”) välisiin laite-, astiavuokra-, tilausruoka- ja palvelusopimuksiin. Ehdot pätevät kaikkiin laite-, astiavuokra-, tilausruoka- ja palvelusopimuksiin, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

2. VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin tilaus noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa toimittajan varastosta tai jolloin se on toimitettu vuokrasopimuksen mukaiseen toimitusosoitteeseen vuokrasopimuksessa sovittuna aikana. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen toimittajalle tai kun toimittaja noutaa kaluston sovitusta noutopaikasta. Vuokra-aikaan luetaan nouto- ja palautuspäivät. Nettisivuillamme näkyvät tuotehinnat pitävät sisällään maksimissaan 3 vrk vuokra-ajan (viikonloppuna olevien juhlien osalta vuokra-aika on perjantaista maanantaihin). Mikäli sinulla on tarve 3vrk pidemmälle vuokra-ajalle, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme.

3. VUOKRAUKSEN KOHDE

Vuokrauksen kohteena on toimittajan ja tilaajan sopima kalusto sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin toimittaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne kirjallisesti yksilöinyt. Tilaaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrän, laadun ja kunnon. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, on tilaajan tehtävä siitä ilmoitus toimittajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan aikaisintaan siitä hetkestä, jolloin toimittaja saa kyseisen ilmoituksen.

4. KALUSTON LUOVUTTAMINEN

Kalusto luovutetaan tilaajalle sopimuksen mukaisen toimittajan varastossa. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, vastaa tilaaja kuljetuskustannuksista, ellei muutoin ole erikseen toisin sovittu.

5. TILAUSRUUAN, ASTIOIDEN JA TARVIKKEIDEN KULJETUSPALVELU

Tilaajalla on mahdollisuus noutaa tilausruoka toimittajan toimipisteestä tai tilata toimitus ja/tai nouto toimittajalta. Tilausruuan yhdensuuntaisen kuljetuksen hinta on 20€ + 1€/km. Hinta sisältää tuotteiden kuljetuksen toimittajan toimipisteestä tilaajan pihaan. Toimitus ovelle tai kerrokseen sovitaan erikseen. Edellä̈ mainittua kuljetushinnastoa noudatetaan myös vuokrattujen astioiden ja kalusteiden toimituksessa.

6. TILAUSRUUAN KATTAUSPALVELU

Tilausruoka voidaan toimittaa tilaajalle myös kattauspalveluna, jolloin tuotteet toimitetaan sisälle haluttuun tilaan ja katetaan tilaajan osoittamiin astioihin. Kattauspalvelusta veloitetaan kohdan 9. mukaisten kuljetusmaksujen lisäksi 40 euron lisämaksu.

7. VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ

Tilaajan tulee tutustua kaluston turva- ja käyttöohjeeseen ja noudattaa toimittajan antamia ohjeita. Tilaajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta tilaaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa tai tehdä omia asennuksiaan vuokrakalustoon ilman toimittajan antamaa suostumusta. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman toimittajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

8. VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS

Tilaajan tulee palauttaa vuokrakalusto toimittajalle välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Tilaaja on velvollinen tarkistamaan kulloinkin voimassaolevat varaston aukioloajat toimittajalta. Palautuksen viivästyessä vuokra veloitetaan vuorokausi kerrallaan. Ruokapalvelun toimittamisen yhteydessä tilaajalle on saatettu jättää välineistöä, jotka siirtyvät toimittajan ilmoituksella tilaajan palautusvelvollisuuden piiriin. Näiden palautuksessa noudatetaan edellä mainittua palautuskäytäntöä.

9. TILAAJAN VASTUU

Tilaaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Tilaaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Toimittajalla on oikeus periä mahdolliset vuokrakaluston puhdistus- ja kunnostuskulut tilaajalta erikseen. Tilaaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten tarkastusten suorittamisesta sekä kaikista tarvittavista luvista.

10. TILAAJAN VASTUU TOIMITUSTEN, NOUTOJEN, ASENNUSTEN, PURKUJEN JA MUIDEN PALVELUIDEN SUHTEEN

Mikäli vuokratun kaluston tai tilatun palvelun toimitus / noutaminen / asennus / purku viivästyy sovitusta ajasta johtuen tilaajasta tai hänen muista alihankkijoistaan, on toimittaja oikeutettu laskuttamaan vuokraajaa viivästystunneista aina alkavalta puolelta tunnilta.

11. TOIMITTAJAN VASTUU

Toimittaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Toimittaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta tilaajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

12. VAKUUTUKSET

Vuokrakalusto ei ole toimittajan toimesta vakuutettu. Tilaaja vastaa vuokrakaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta. Mikäli toimittaja suorittaa kaluston kuljetuksen tai lähetyksen tilaajan lukuun, on toimittajalla oikeus ottaa kuljetusvakuutus tilaajan lukuun.

13. SOPIMUSRIKKOMUS

Mikäli tilaaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, on toimittajalla oikeus purkaa tämä sopimus heti ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa tilaajaa kuulematta. Samanlainen oikeus toimittajalla on, jos tilaajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Tilaaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta toimittajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.

14. YLIVOIMAINEN ESTE

Toimittaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, pandemia, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota toimittaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna toimittajalle siitä koituvaan etuun, ei toimittaja ole velvollinen täyttämään sopimusta. Toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan tilaajan sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

15. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman toimittajan kirjallista suostumusta.
Toimittajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi liiketoimintakaupan tai muun vastaavan toimenpiteen yhteydessä.

16. MAKSUTAVAT JA -EHDOT

16.1. Yritysasiakkaat

Jokaisen uusasiakkaan luottotiedot tarkistetaan. Uudet asiakkaat laskutetaan tavaran noudon yhteydessä tai ennakkolaskulla. Ennakkolaskussa tilaus astuu voimaan, kun suoritus näkyy tilillämme. Muut kuin sopimusasiakkaat laskutetaan 7 päivän kuluessa tavaran palautumisen jälkeen. Laskutuksessa sovelletaan 14 päivän maksuehtoa. Lähetämme laskut ensisijaisesti verkkolaskuna. Pyydettäessä erikseen laskutus onnistuu myös sähköpostiliitteenä tai paperilaskulla, johon tulee laskutuslisä 10€.

16.2. Yksityisasiakkaat

Laskutetaan tavaran tilauksen yhteydessä verkkomaksuna. Erikseen sovittuna voimme myös toimittaa ennakkolaskun, johon tulee laskutuslisä 10€. Ennakkolaskussa tilaus astuu voimaan, kun suoritus näkyy tilillämme.
Asiakkaan maksun viivästyessä viivästyskorko on korkolain mukainen 7,0%. Pepper Catering Oy pidättää itsellään oikeuden periä vuokravakuuden tapauskohtaisesti.

17. PERUUTUSEHDOT

Alle 14 vrk ennen sovittua toimitusta tehdyssä peruutuksessa maksu on 25 % laskun loppusummasta. Alle 7vrk ennen sovittua toimitusta tehdyssä peruutuksessa maksu on 50% laskun loppusummasta. Alle vuorokauden sisällä sovitusta toimituksesta tehdyistä peruutuksista veloitamme 100% laskun loppusummasta.
Ennakkoonmaksettujen tilausten hyvitys suoritetaan 30 päivän sisällä peruutuksen käsittelystä.

18. SOVITTELU

Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai vuokranantajan niin tahtoessa vuokraajan kotipaikan alioikeudessa.
PEPPER CATERING OY
Y-tunnus: 3232476-3
Pispalan valtatie 18 B
FI-33250 TAMPERE
03-4475319
myynti@peppercatering.fi
www.peppercatering.fi